​​

Belijdeniscatechisatie

Maandag 17 september is er een inloopavond om 20:00 uur in het Hervormd Centrum. Op deze avond krijgt u en jij meer informatie over de belijdeniscatechisatie.

Voor aankomend seizoen wil ik u en jou vragen om mee te doen met de belijdeniscatechese. Is belijdenis doen een brug te ver? Dan is de catechese iets voor jou! Met elkaar gaan we nadenken over belangrijke onderwerpen in het christelijk geloof en er is alle ruimte om vragen en twijfels met elkaar te bespreken. Door het seizoen heen hopen we dan te ontdekken of u of jij het geloof wil belijden. Is belijdenis doen jou op het lijf geschreven, maar ben je er nooit aan toe gekomen? Neem contact op met mij: 0184-601270 of dominee@kerkvannieuwpoort.nl

Meer informatie

zaterdag 16 februari 2019 - 1 Korintiers 15:54-55
Ons sterfelijke lichaam zal dus veranderd worden in een onsterfelijk lichaam. Dan wordt werkelijkheid wat in de heilige boeken staat: ‘De dood is overwonnen en voor altijd verdwenen. De dood heeft geen macht meer en kan ons geen kwaad meer doen!’ -- 1 Korintiers 15:54-55