​​

Belijdeniscatechisatie

Maandag 17 september is er een inloopavond om 20:00 uur in het Hervormd Centrum. Op deze avond krijgt u en jij meer informatie over de belijdeniscatechisatie.

Voor aankomend seizoen wil ik u en jou vragen om mee te doen met de belijdeniscatechese. Is belijdenis doen een brug te ver? Dan is de catechese iets voor jou! Met elkaar gaan we nadenken over belangrijke onderwerpen in het christelijk geloof en er is alle ruimte om vragen en twijfels met elkaar te bespreken. Door het seizoen heen hopen we dan te ontdekken of u of jij het geloof wil belijden. Is belijdenis doen jou op het lijf geschreven, maar ben je er nooit aan toe gekomen? Neem contact op met mij: 0184-601270 of dominee@kerkvannieuwpoort.nl

Meer informatie

dinsdag 16 oktober 2018 - 1 Johannes 4:9-10
God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. -- 1 Johannes 4:9-10