​​

Bijbelkring

De groeigroepen worden gevormd door gemeenteleden onderling. De Bijbelkring is een zelfde gesprekskring, alleen dan onder leiding van de predikant. We volgen komend jaar het thema 'verlangen naar huis', waarbij de Daniel gaan bestuderen. Diverse achtergronden zullen hier aan bod komen over het oude Babylon. En over welke lessen we kunnen trekken uit het leven van Daniel te midden van een maatschappij die er andere normen en waarden op nahield. Voor opgeven: dominee@kerkvannieuwpoort.nl, maar u bent ook altijd welkom om gewoon er bij te komen zitten. We starten altijd op woensdag om 20:00 uur op de volgende data:

11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 24 januari, 7 en 21 februari en 7 maart. 21 maart is de slotavond. 

Meer informatie

zondag 24 september 2017 - Filippenzen 4:8
Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. -- Filippenzen 4:8