​​

Bijbelkring

De groeigroepen worden gevormd door gemeenteleden onderling. De Bijbelkring is een zelfde gesprekskring, alleen dan onder leiding van de predikant. We volgen komend jaar het thema 'Vreugde als levensstijl', waarbij we de brief van Paulus aan de Filippenzen gaan bestuderen. Diverse aspecten van het geloofsleven komen hierin aan bod. We kunnen hieruit lessen trekken om in Nederland anno 2018/19 te leven tot eer van God en tot licht van de mensen om ons heen. Voor opgeven: dominee@kerkvannieuwpoort.nl, maar u bent ook altijd welkom om gewoon er bij te komen zitten. We starten dit jaar altijd op dinsdag om 20:00 uur op de volgende data:

16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 22 januari, 5 en 19 februari en 5 maart. 20 maart is de slotavond gezamenlijk met de Gemeentegroeigroepen. De startavond zal gehouden worden op 26 september.

Meer informatie

woensdag 19 september 2018 - 2 Timoteus 3:16-17
Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven. Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen. -- 2 Timoteus 3:16-17