​​

Bijbelkring

De groeigroepen worden gevormd door gemeenteleden onderling. De Bijbelkring is een zelfde gesprekskring, alleen dan onder leiding van de predikant. We volgen komend jaar het thema 'verlangen naar huis', waarbij de Daniel gaan bestuderen. Diverse achtergronden zullen hier aan bod komen over het oude Babylon. En over welke lessen we kunnen trekken uit het leven van Daniel te midden van een maatschappij die er andere normen en waarden op nahield. Voor opgeven: dominee@kerkvannieuwpoort.nl, maar u bent ook altijd welkom om gewoon er bij te komen zitten. We starten altijd op woensdag om 20:00 uur op de volgende data:

11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 24 januari, 7 en 21 februari en 7 maart. 21 maart is de slotavond. 

Meer informatie

zaterdag 21 april 2018 - 2 Kronieken 20:6
Heer, God van onze voorouders! U regeert vanuit de hemel over alle koninkrijken op aarde. U bent sterk en machtig, niemand kan u overwinnen. -- 2 Kronieken 20:6