​​

Bijbelkring

De groeigroepen worden gevormd door gemeenteleden onderling. De Bijbelkring is een zelfde gesprekskring, alleen dan onder leiding van de predikant. We volgen komend jaar het thema 'Vreugde als levensstijl', waarbij we de brief van Paulus aan de Filippenzen gaan bestuderen. Diverse aspecten van het geloofsleven komen hierin aan bod. We kunnen hieruit lessen trekken om in Nederland anno 2018/19 te leven tot eer van God en tot licht van de mensen om ons heen. Voor opgeven: dominee@kerkvannieuwpoort.nl, maar u bent ook altijd welkom om gewoon er bij te komen zitten. We starten dit jaar altijd op dinsdag om 20:00 uur op de volgende data:

16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 22 januari, 5 en 19 februari en 5 maart. 20 maart is de slotavond gezamenlijk met de Gemeentegroeigroepen. De startavond zal gehouden worden op 26 september.