​​

Groeigroepen

Om te groeien heb je voeding nodig. De vaste voeding die we tot onze beschikking hebben is Gods Woord. Vanuit het bestuderen van de Bijbel mogen we met elkaar in gesprek komen en zo steeds meer ontdekken wie de Heere God is. Als een plant groeit, dan krijgt die plant steeds meer bladeren. Hij vangt steeds meer op van het zonlicht. Zo is het ook met ons. Als we groeien, dan mogen we steeds meer ervaren van wie God is.

We volgen komend jaar het thema 'Vreugde als levensstijl', waarbij we de brief van Paulus aan de Filippenzen gaan bestuderen. Diverse aspecten van het geloofsleven komen hierin aan bod. We kunnen hieruit lessen trekken om in Nederland anno 2018/19 te leven tot eer van God en tot licht van de mensen om ons heen.

De Groeigroepen komen samen op verschillende dagen in de week. In de week van de volgende data komen we samen:

17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 23 januari, 6 en 20 februari en 6 maart. 20 maart is de slotavond gezamenlijk met de Gemeentegroeigroepen. De startavond zal gehouden worden op 26 september.

Als je je wilt aanmelden voor een Groeigroep dan kun je een e-mail sturen naar voormolen@kpnmail.nl. 

Meer informatie

woensdag 19 september 2018 - 2 Timoteus 3:16-17
Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven. Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen. -- 2 Timoteus 3:16-17