​​

Groeigroepen

Om te groeien heb je voeding nodig. De vaste voeding die we tot onze beschikking hebben is Gods Woord. Vanuit het bestuderen van de Bijbel mogen we met elkaar in gesprek komen en zo steeds meer ontdekken wie de Heere God is. Als een plant groeit, dan krijgt die plant steeds meer bladeren. Hij vangt steeds meer op van het zonlicht. Zo is het ook met ons. Als we groeien, dan mogen we steeds meer ervaren van wie God is.

Komend seizoen gaan we lezen uit het Bijbelboek Daniel. Daniel was in ballingschap in Babylon. Hij bekleedde een hoge functie, middenin een maatschappij die 'van God los' was. Wat hield hem op de been? Zijn geloof. En specifieker, het verlangen naar huis. Dat laatste is het jaarthema.

Als je je wilt aanmelden voor een Groeigroep dan kun je een e-mail sturen naar voormolen@kpnmail.nl. 

Meer informatie

zondag 24 september 2017 - Filippenzen 4:8
Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. -- Filippenzen 4:8