maandag 06 april 2020 - Romeinen 3:21-22
Maar God wil de mensen redden. Dat wordt al verteld in de heilige boeken. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt worden: Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden. -- Romeinen 3:21-22

WELKOM

Dit is de website van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort.
Kijk rustig rond en voel je thuis, zowel op deze website, maar ook zeker
binnen onze gemeente.

In navolging van de laatste adviezen van overheid en de landelijke kerk heeft de
kerkenraad besloten een oproep te doen aan u.

Er zal een kerkdienst gehouden worden in onze kerk. U wordt verzocht deze niet
in de kerk te volgen, maar via www.kerkomroep.nl of via de kerktelefoon als u een
aansluiting heeft.
Er is aanstaande zondag geen kinderkerk, geen creche en geen kerkauto.
Als er in de tussentijd andere maatregelen van kracht zijn, of als de gastpredikanten
onverhoopt niet komen, dan communiceren we dit via de site van onze kerk:
https://www.kerkvannieuwpoort.nl/nieuws/

Diensten met beeld en geluid of enkel audio

Als kerkenraad vinden we dit een moeilijke oproep om te doen en de beslissing was
niet eenvoudig.
We worden hierdoor bepaald bij de bijzonderheid en het grote voorrecht om naar
de kerk te kunnen.
Het is een mogelijkheid die we niet voor lief kunnen nemen.
We hopen en bidden dat het van korte duur mag zijn en we snel weer gezamenlijk
in de dienst mogen samenkomen.

Gods zegen toegewenst en een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Volg ons nu ook op Facebook