donderdag 07 juli 2022 - Filippenzen 3:20-21
Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven. Want wij verwachten uit de hemel onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen. Hij zal onze zwakke lichamen veranderen, hij maakt ze zo schitterend als zijn eigen hemelse lichaam. -- Filippenzen 3:20-21

WELKOM

Dit is de website van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort.
Kijk rustig rond en voel je thuis, zowel op deze website, maar ook zeker
binnen onze gemeente.
Iedere zondag staan de deuren open voor u en jou (9.30 & 18.30 uur). 

Misschien bent u het helemaal niet gewend om de weg naar de kerk te vinden, wij
begrijpen dat, maar willen u of jou om die reden zeker niet buitensluiten. Integendeel!
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gewoon een luisterend oor? 
Wij staan u of jou graag bij. Niet omdat wij te allen tijde een antwoord hebben, maar
omdat wij er voor u of jou willen zijn. 

Dit alles in afhankelijkheid van Zijn Onmetelijke Liefde. 

Gods zegen toegewenst en een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Volg ons nu ook op Facebook