zaterdag 30 mei 2020 - Efeziers 1:17-19
Ik vraag dan aan God of hij jullie door de heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus, en hij is onze machtige Vader. Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn, en hoe geweldig dat is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. -- Efeziers 1:17-19

WELKOM

Dit is de website van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort.
Kijk rustig rond en voel je thuis, zowel op deze website, maar ook zeker
binnen onze gemeente.

In navolging van de laatste adviezen van overheid en de landelijke kerk heeft de
kerkenraad besloten een oproep te doen aan u.

Er zal een kerkdienst gehouden worden in onze kerk. U wordt verzocht deze niet
in de kerk te volgen, maar via www.kerkomroep.nl of via de kerktelefoon als u een
aansluiting heeft.
Er is aanstaande zondag geen kinderkerk, geen creche en geen kerkauto.
Als er in de tussentijd andere maatregelen van kracht zijn, of als de gastpredikanten
onverhoopt niet komen, dan communiceren we dit via de site van onze kerk:
https://www.kerkvannieuwpoort.nl/nieuws/

Diensten met beeld en geluid of enkel audio

Als kerkenraad vinden we dit een moeilijke oproep om te doen en de beslissing was
niet eenvoudig.
We worden hierdoor bepaald bij de bijzonderheid en het grote voorrecht om naar
de kerk te kunnen.
Het is een mogelijkheid die we niet voor lief kunnen nemen.
We hopen en bidden dat het van korte duur mag zijn en we snel weer gezamenlijk
in de dienst mogen samenkomen.


Registreren voor kerkdienst

Gods zegen toegewenst en een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Volg ons nu ook op Facebook