​​

Predikant ds. C.M. Baan

Op 3 juli 2016 mocht ik als predikant verbonden worden aan onze gemeente. Voor mijn bevestiging als predikant heb ik diverse dingen mogen doen binnen en buiten de kerk, maar hier in Nieuwpoort mocht ik voor het eerst predikant worden. Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen. 

Ik zie het als een enorm voorrecht om te mogen werken in Gods Koninkrijk. Jezus heeft toen Hij hier op aarde rondliep een verhaal vertelt wat voor ons dient als voorbeeld (een gelijkenis). Dat ging over arbeiders in de wijngaard (terug te lezen in Mattheus 20). Iemand die een wijngaard bezat ging 's ochtends vroeg mensen halen uit de stad om in zijn wijngaard te laten werken. Gedurende de dag haalde hij er steeds mensen bij, zelfs nog vlak voordat het werk stopte. Aan het einde van de dag kreeg iedereen hetzelfde uitbetaald. De moraal van het verhaal is dat het niet uitmaakt wanneer je Jezus gaat volgen, je kunt altijd nog op de volledige beloning rekenen. Anderen die al veel langer aan het werk zijn moeten dan niet jaloers zijn dat zij 'er veel meer voor moesten doen'. Maar voor mij zit er ook nog een laag dieper: het is zoveel mooier om al vanaf het begin van de dag (lees: vanaf het begin van je leven) in dienst te staan van de Heer. Dat enorme voorrecht heb ik gekregen, en daar ben ik erg dankbaar om.

Het mooiste van mijn werk is dat ik mag zien wat God doet. Met nieuwsgierigheid begin ik mijn werkweek: wat of wie zal God deze week op mijn pad brengen? Misschien bent u of ben jij dat deze week wel? Soms lopen we met problemen of vragen rond, maar hebben we het idee dat we anderen daarmee zouden lastigvallen. Maar mijn ervaring is dat die dingen juist vaak een opening zijn van iets moois. Een mooi gesprek of dat we op een andere manier de mogelijkheden kunnen zoeken. God heeft belooft om dat te zegenen. Dat wil zeggen dat Hij met Zijn goedheid, liefde en hulp bij ons is. Schroom dus niet en bel of mail me. Gods zegen gewenst!

Telefoonnummer: 0184 - 601270

Mobiel nummer: 06 11320186

E-mail: dominee@kerkvannieuwpoort.nl

maandag 16 mei 2022 - Lucas 6:30-31
Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. -- Lucas 6:30-31