​​

Heilig Avondmaal

Vanwege de coronacrisis zal de viering er op dit moment heel anders uit zien dan anders. Houdt hiervoor de actuele berichtgeving in de gaten via de Zaaier of de afkondigingen in de dienst.

Er is nu gekozen voor een viering in de ochtenddienst en in de avonddienst van een Avondmaalszondag. We zullen daarbij niet aan tafel gaan, maar ieder die wil deelnemen aan het Avondmaal wordt verzocht om op te staan van zijn of haar stoel. De diakenen delen brood en wijn uit en dit zullen we gelijktijdig op aangeven van de dominee tot ons nemen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De data voor 2021 zijn:

17 januari
1 april
6 juni
5 september
14 november

 De data voor 2022 zijn:

23 januari
14 april
19 juni
4 september
13 november

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend, vier keer in de ochtenddiensten en 1 maal op witte Donderdag in de avonddienst.
Rond het Avondmaal horen drie kerkdiensten bij elkaar:

De dienst van voorbereiding een week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal;
De morgendienst met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal;
en ’s avonds de dienst van dankzegging en nabetrachting.

De Bijbelgedeelten die in deze drie diensten centraal staan, worden op elkaar afgestemd.
Tijdens deze diensten worden gedeelten gelezen uit het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden. 

Verder nog dit:

Verwacht wordt dat wie deelneemt aan het Avondmaal, belijdenis heeft gedaan.

Censura morum:

Mochten er bezwaren leven die een vruchtbare Avondmaalsviering in de weg staan, dan roepen we u op om dit onderling op te lossen. Als men er samen niet uitkomt kunt u een afspraak maken met uw wijkouderling of de predikant om misstanden of andere zaken voor te leggen.


Voor wie om gezondheidsredenen het volledig meemaken van de kerkdienst niet haalbaar is er een alternatief. Overleg hierover met uw predikant of wijkouderling.
Neem voor pastorale vragen contact op met uw predikant of wijkouderling.

Voor meer uitleg over de betekenis van het Avondmaal: zie Geloven > Heilig Avondmaal.

Downloads

Voorbereidingsblad Heilig Avondmaal
zondag 20 juni 2021 - Marcus 10:13-16
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’ Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. -- Marcus 10:13-16