​​

Trouwdienst

Alvast gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! 

Trouwen in de kerk.
Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast vanzelfsprekend doen.
Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben
om niet alleen in het gemeentehuis maar ook in de kerk te trouwen. 

In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. 
De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen.
In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade
dagen, ziekte en gezondheid. 
Huwelijksformulier voor de inzegening van het huwelijk, hierin staat meer infomatie en het verloop
van de Huwelijksdienst.

Voorafgaand aan de huwelijksbevestiging vindt gedurende een aantal avonden huwelijkscatechese plaats, met
alle stellen die dat jaar in Nieuwpoort willen trouwen. Deze catechese vindt zo mogelijk plaats in de maand mei.
Daarnaast heeft de predikant dan met elk aanstaand bruidspaar afzonderlijk een gesprek over hun gang door het
leven en de kerk en ter voorbereiding op de kerkdienst.
Wanneer slechts één stel het betreffende jaar in Nieuwpoort trouwt, vindt de huwelijkscatchese plaats in de pastorie.
Zowel predikant als kerkenraad ontvangen graag een trouwkaart. De kerkenraad regelt onderling welke ambtdragers op de trouwdag dienst doen.

 

Voor een huwelijksdag moeten er veel zaken geregeld worden.
Alle aandachtspunten staan vermeld in het aanvraagformulier op deze pagina.

Daarom vragen we jullie onderstaand formulier in te vullen en terug te mailen naar
scriba@kerkvannieuwpoort.nl. (of even door de brievenbus doen bij het Havenlicht), zodat
alle zaken rond jullie kerkelijk huwelijk geregeld kunnen worden en de reservering definitief
gemaakt kan worden.

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de predikant, scriba of wijkouderling.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor huwelijksbediening.

 

Het reserveren van het kerkgebouw kunt u direct regelen met onze kerkrentmeesters.

dinsdag 26 oktober 2021 - Leviticus 19:17-18
Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer. -- Leviticus 19:17-18