​​

Typering van onze gemeente

De hervormde gemeente Nieuwpoort wil Gemeente van Jezus Christus zijn. Dit is onze missie, maar bovenal het geschenk dat wij hebben ontvangen. Wij geloven dat God ons als gemeente tot Hem heeft geroepen om leden van één geestelijk Lichaam te zijn, waarvan Christus het Hoofd is (1Korinthe 12). Als Gemeente van Christus leven wij van de adem van de Geest, gevoed door het Woord van God, om Hem de eer te geven die Hem toekomt.

De Heilige Schrift, Gods Woord geïnspireerd door Zijn Geest, is het fundament van onze gemeente. Gods Woord bepaalt de ruimte waarin wij mogen leven en bepaalt de richting en ook de grenzen van al ons denken en handelen.

Als hervormde gemeente, voortgekomen uit de Reformatie, weten wij ons verbonden met de algemene belijdenisgeschriften van de kerk (de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenissen van Nicea en van Athanasius) en met de drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Kenmerken van deze verworteling in de Reformatie zijn: het leven uit de genade die de Heere Jezus ons heeft gebracht – de nadruk op persoonlijk geloof (bekering en het onderhouden van een persoonlijke geloofsrelatie) – het centaal stellen van Gods Woord, Bijbelonderwijs en prediking – een tamelijk sobere eredienst (waarin wel ruimte is voor nieuwe impulsen) – ‘heiliging’ van het persoonlijke leven en het gemeenteleven (christen zijn in praktijk).

Wat de kerkelijke kaart van Nederland betreft, beweegt de hervormde gemeente Nieuwpoort zich binnen de Protestantse Kerk in Nederland op het snijvlak van de stromingen ‘Gereformeerde Bond’ en ‘Confessionele Vereniging’.

Meer informatie

woensdag 19 september 2018 - 2 Timoteus 3:16-17
Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven. Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen. -- 2 Timoteus 3:16-17