​​

Bijbel in vogelvlucht

De cursus is een online cursus: te volgen via het Youtubekanaal van onze kerk: https://www.youtube.com/watch?v=zK4w7TOQFV8

Het is handig om de hand-out en de bijlage er bij te houden. (Rechts in beeld op de pc onder downloads, of anders onderaan deze pagina.)

De vier avonden zijn vanaf 5-11-20 allemaal te kijken. We hopen dinsdag 1 december om 20:00 uur in het Hervormd Centrum (als de coronamaatregelen het toelaten) een fysieke ontmoeting te hebben als afsluiting. Dan kunnen we onze indrukken met elkaar delen en is er ruimte voor vragen. Graag opgeven voor de avond of eventueel buiten de avond om vragen stellen of feedback geven: dominee@kerkvannieuwpoort.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 15 oktober wil ik starten met de cursus ‘Bijbel in vogelvlucht’. Dit is zoals de naam al zegt geen intensieve Bijbelstudie van een bepaald gedeelte, maar meer het grote perspectief van het Bijbelse verhaal.

In vier avonden (15-10, 29-10, 12-11 & 26-11) zullen we in vier grote stappen door de Bijbel gaan. Achtereenvolgens: ‘Vroege geschiedenis’, ‘Israël’, ‘Jezus Christus’ en ‘Gods toekomst’.

Vind je het leuk om te helpen in de organisatie: geef je op. Vind je het leuk om mee te doen als deelnemer: geef je op. De bedoeling is dat mensen die weinig van de Bijbel weten op deze korte cursus meer van de Bijbel leren. Dus wijs ook vooral mensen op deze cursus in uw of jouw omgeving! Opgeven voor de organisatie of als deelnemer kan via: dominee@kerkvannieuwpoort.nl.

Uiteraard zullen bij de avonden de coronamaatregelen in acht genomen worden.

Downloads

Bijlage overzicht Bijbelboeken
Hand-out Avond 1
Sleutelmomenten Oude Testament
Hand-out Avond 2
Beknopte synopsis evangeliën
Hand-out Avond 3
Hand-out Avond 4
dinsdag 13 april 2021 - Kolossenzen 2:13-15
Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie hoorden niet bij Gods volk, en jullie deden slechte dingen. Maar God heeft al jullie zonden vergeven, en jullie samen met Christus levend gemaakt. Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was bedoeld om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd toen Christus stierf aan het kruis. Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld wilden heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn. -- Kolossenzen 2:13-15