​​

Israëlreis 2020

Helaas kon dit jaar (2020) de reis niet doorgaan door de coronacrisis. We hopen volgend jaar de reis te kunnen maken. De data staan nu gepland op 26 april - 3 mei 2021. Voor degenen die geboekt hebben: het zal spannend worden of en hoe de reis door zal gaan. Mocht er meer informatie bekend zijn, dan breng ik u daarvan op de hoogte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Door het grote enthousiasme is de reis inmiddels volgeboekt.]

Met elkaar op reis naar Israël. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Israël is geen land waar je zomaar als toerist naartoe gaat. Je bent pelgrim, je komt ten diepste thuis als je naar Israël gaat. 'Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in.' Alleen dat vooruitzicht mag ons al blij stemmen.

De bedoeling is dat we een 8-daagse reis hebben van D.V. 27 april 2020 tot en met 4 mei 2020. In deze week zit wat ruimte voor vrije tijd, maar ook zullen we de belangrijkste Bijbelse plaatsen bezoeken. Ook zeer bijzondere plaatsen uit de latere geschiedenis van het land en volk Israël zullen we bezoeken, zoals Massada en Yad Vashem. We hopen op de plekken waar we naartoe gaan iets te mogen ervaren van Gods grootheid en hoe bijzonder God ook Zijn sporen getrokken heeft in onze geschiedenis. In het bijzonder met Israël.

De reissom zal plusminus 1500 euro pp zijn. 20% van dat bedrag moet bij de boeking betaald worden, de rest mag tot 6 weken voor de reis betaald worden. Het programma is hiernaast bijgevoegd. Als u dat leest kunt u al een beetje enthousiast worden. Een enkel programmaonderdeel kan nog wijzigen. Bijvoorbeeld dat we nog zoeken of we de eerste nacht ook op een wijnboerderij kunnen doorbrengen.

De reisorganisatie waar we de reis mee plannen is Israel Idoed reizen. Voor meer informatie over hen kunt u hun site bezoeken: https://www.israelidoedreizen.nl/

Inmiddels is de reis dus volgeboekt. U kunt bij interesse altijd nog een mail sturen, maar het is onwaarschijnlijk dat er nog plek beschikbaar komt. Op D.V. 25 april 2019 hopen we een avond te hebben met definitieve informatie over het programma van de reis. Volgend seizoen hopen we ter voorbereiding vier avonden te houden. Op deze avonden zullen we liederen instuderen en alvast informatie krijgen over de plekken die we hopen te bezoeken in Israel. De data zijn onder voorbehoud, maar het is fijn om ze alvast te noteren:

- Woensdag 20 november 2019: Massada en de Dode Zee

- Woensdag 29 januari 2020: Galilea, Kapernaum en Beit Shean

- Woensdag 4 maart 2020: De recente geschiedenis van Israël (Shoa/Holocaust en het land Israël)

- Woensdag 1 april 2020: Jeruzalem, stad van God

Het belooft een zeer bijzondere reis te worden en we zien er naar uit!

Ds. Christiaan Baan (dominee@kerkvannieuwpoort.nl) en organist Joost van Belzen

Downloads

Voorlopig reisprogramma
zondag 20 juni 2021 - Marcus 10:13-16
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’ Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. -- Marcus 10:13-16