​​

Registreren voor dienst

Vanaf 1 juli willen we weer kerkdiensten gaan houden waar maximaal 100 mensen bij aanwezig zijn.
In onze kerk zullen we dat met de 1,5 meter maatregel niet kunnen realiseren, het maximale zal ca. de 70 personen zijn.
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 100 mensen zijn toegestaan als
er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden.
De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een kerkdienst mag bezoeken.

Samenzang:
Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan met maximaal 100 personen, mits
de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.
Woensdag 8 juli is er een rekenmodule beschikbaar gesteld door de PKN waarmee een risicotaxatie gemaakt kan worden
op basis van de gegevens van onze kerk.
Hieruit is gebleken dat onze kerk groot genoeg is (ruim 4500 kuub) en dus ruimschoots voldoet aan de normen die het RIVM stelt.
Op basis van deze gegevens heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf aanstaande zondag 12 juli weer samenzang zal zijn.
Meer informatie hierover kunt u vinden op Protocol kerkdiensten.

Reserveren:
Eén van de verplichte maatregelen die gesteld zijn is, dat er een resrveringssysteem moet zijn zodat het aantal toegestane 
aanwezigen niet wordt overschreden.
Via onderstaande links kunt u zich registeren voor de morgendienst of avonddienst. Buiten dit registratiesysteem zullen wij ook
mensen rechtstreeks benaderen die zich niet via deze manier kunnen registreren. 
Wij hopen op uw begrip.

Kinderen voor de crèche hoeven niet aangemeld te worden. Wel is het zinvol om te overleggen met de leiding van de Kinderkerk en crèche.

Klik op de dienst die u wilt bijwonen.
Let op: bezoekers moeten zich individueel registreren.

Zondag, 20 september 2020, ochtenddienst

Zondag, 20 september 2020, avonddienst


Zondag, 27 september 2020, ochtenddienst

Zondag, 27 september 2020, avonddienst

Meer informatie

vrijdag 18 september 2020 - Jakobus 5:16-18
Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt. En bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen. Denk eens aan de profeet Elia. Hij was maar een gewoon mens, net als wij. Ooit vroeg hij aan God om het niet meer te laten regenen. En door zijn gebed regende het drieënhalf jaar niet. Er groeide niets meer op het land. Daarna vroeg Elia aan God om het wel te laten regenen. Toen kwam er weer regen uit de hemel, en alles op het land begon weer te groeien. -- Jakobus 5:16-18