​​

Registreren voor dienst

Coronamaatregelen: 
Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven.

Aantal kerkgangers:
Vanaf zondag 7 maart mogen we weer maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in onze fysieke diensten ontvangen op basis
van de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Mondkapjes:
Bij het binnenkomen en naar buiten gaan in de kerk adviseren wij ieder om een mondkapje te dragen.
Op uw eigen plaats mag u hem afzetten. Het zou fijn zijn als u zelf een mondkapje meeneemt, maar er zijn er ook beschikbaar bij de
ingang van de kerk.

Aanmelden diensten:
Voorlopig volstaat het qua opgeven als u er van uit gaat om 1 dienst per twee zondagen te bezoeken en de rest mee te kijken.
Als u dus de ene zondag geweest bent, geef u dan de volgende zondag niet op. Met het opgeven hebben anderen dan voorrang tot
en met vrijdagavond.
Als u in de loop van de zaterdag ziet dat u nog kunt opgeven via de site, dan bent u uiteraard welkom om de laatste plekken nog op
te vullen. 

Kinderkerk:
Ouders van kinderen in de kinderkerkleeftijd vragen we om de kinderen evenwel bij de kinderkerk te brengen, ook als u thuis meekijkt.
Dit om voor hen (en voor u) het ritme er in te houden. 

Zingen:
Voorloping zingen we niet gezamenlijk in de dienst, maar begeleidt de zanggroep de dienst.
De voorzang zullen we in elk geval in het geheel laten vervallen tot we weer samen als gemeente kunnen zingen. 

Er blijven een aantal vragen, ook onder de huidige maatregelen, waar we mee bezig zijn. Kan er niet toch een ontheffing zijn
voor diensten?
En welke plek nemen kinderen in de telling in? Tegelijk vinden we het ook naar onze naaste toe goed om niet gebruik te willen
maken van een uitzonderingspositie en de grenzen op te zoeken. Het onderscheiden van geesten is een groot goed in de kerk.
En waar we hier mee te maken hebben is geen geest van vervolging, maar een ziekte waar we (tijdelijk) maatregelen tegen treffen.
We danken u als gemeente voor het vertrouwen en het gebed wat wij zo nodig hebben om hierin met elkaar als kerkenraad en
gemeente een weg te gaan.


Meer informatie hierover kunt u vinden op Protocol kerkdiensten.

Reserveren:
Eén van de verplichte maatregelen die gesteld zijn is, dat er een resrveringssysteem moet zijn zodat het aantal toegestane 
aanwezigen niet wordt overschreden.
Via onderstaande links kunt u zich registeren voor de morgendienst of avonddienst. Buiten dit registratiesysteem zullen wij ook
mensen rechtstreeks benaderen die zich niet via deze manier kunnen registreren. 
Wij hopen op uw begrip.

Kinderen voor de crèche hoeven niet aangemeld te worden. Wel is het zinvol om te overleggen met de leiding van de Kinderkerk en crèche.

Klik op de dienst die u wilt bijwonen.
Let op: bezoekers moeten zich individueel registreren.

Zondag, 7 maart 2021, ochtenddienst
Zondag, 7 maart 2021, avondddienst

donderdag 04 maart 2021 - 1 Korintiers 3:18-19
Vinden sommigen van jullie dat ze heel wijs zijn? Dan zeg ik: Houd jezelf niet voor de gek! Je zult eerst dom moeten worden, pas dan kun je echt wijs worden. Menselijke wijsheid betekent niets voor God. In de heilige boeken staat: ‘Als mensen zichzelf wijs vinden, laat God hun slimme plannen mislukken.’ En er staat ook: ‘De Heer kent de plannen van mensen die zichzelf wijs vinden. Hij weet dat die plannen zinloos zijn.’ -- 1 Korintiers 3:18-19