​​

Registreren voor dienst

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad vergaderd n.a.v. de nieuwe adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk.
We hebben we besloten om de kerk zonder registratie of controle aan de deur weer open te doen vanaf aankomende
zondag (26 september). De kerk zullen we iets ruimer indelen dan voor Corona, zodat er nog wat meer ruimte tussen
de rijen zit.
In de rijen zelf heeft u de mogelijkheid om een A4 (verkrijgbaar bij de ingang) neer te leggen op de stoel naast u, als u
liever nog wat meer afstand houdt. Er is geen placering meer door de kosters. Als u graag meer afstand houdt verzoeken
we u om tenminste een kwartier voor aanvang van de dienst te komen en een plekje uit te zoeken, bijvoorbeeld op stoelen
tussen of buiten de pilaren. Die stoelen staan ruimer opgesteld.
Aankomende zondag zal het even wennen zijn voor iedereen, dus kom op tijd.
We willen wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid als het gaat om vaccineren, testen en thuisblijven bij klachten.
De strekking van de adviezen vanuit de landelijke kerk is om elkaar de ruimte te geven.

We hopen dat ieder de ruimte krijgt en geeft om samen een plekje te vinden in de kerk bij God. We hopen natuurlijk dat
velen de weg naar de kerk weer vinden. Het is een voorrecht en een mooie dienst aan God, waar het ten diepste draait
om Zijn eer.
Laten we dat voor ogen houden.
We zijn zeer dankbaar dat we deze stap mogen nemen en hopen dat u de stap ook weer zult nemen in vreugde en dankbaarheid!

dinsdag 26 oktober 2021 - Leviticus 19:17-18
Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer. -- Leviticus 19:17-18