​​

Diaconaal platform

Voor praktische hulp tijdens deze crisistijd kunt u zich richten tot het diaconaal platform. Zij zullen zich richten op het coordineren van hulp. Schroom niet om juist voor kleine dingen die niet meer kunnen een vraag neer te leggen!

Het diaconaal platform Langerak-Nieuwpoort is een interkerkelijke samenwerking van de betreffende diaconieën, voor noodhulp aan inwoners van Langerk-Nieuwpoort, met name daar waar gemeentelijke basisvoorzieningen niet meer aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
Neem hiervoor contact op met Jan Vink (tel. 06-46884548 of jvinklangerak@hotmail.com).

Ander nieuws

donderdag 07 juli 2022 - Filippenzen 3:20-21
Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven. Want wij verwachten uit de hemel onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen. Hij zal onze zwakke lichamen veranderen, hij maakt ze zo schitterend als zijn eigen hemelse lichaam. -- Filippenzen 3:20-21