​​

Verkiezing ambtsdragers

Binnenkort zal de ambtsdragers verkiezing worden gehouden voor de ambtsdragers die aan het
einde van dit jaar aftreden of herkiesbaar zijn.

De belijdende leden van de gemeente worden daarom opgeroepen om namen in te dienen van
personen die zij geschikt acht tot:
- het ambt van ouderling belast met het pastoraat van de gemeente  
- het ambt van diaken

Eveneens bestaat er de mogelijkheid om, zo het nodig wordt geacht, een tegenkandidaat in te dienen
bij de herverkiezing van: 
- het ambt van diaken
- het ambt van kerkrentmeester.

Namen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend tot en met maandag 4 november 12.00 uur
bij de scriba Daan Lekkerkerker of in de brievenbus bij het Havenlicht.
Vermeld bij de namen ook het ambt of de functie, waarvoor u de naam van de persoon wilt indienen.
Vanwege de vacatures willen wij als kerkenraad u vragen om dit werk te gedenken in uw voorbeden.

Heeft u vragen? Neemt u bij voorkeur contact op met uw wijkouderling.
Ps1. Bent u niet in staat om een geheel of gedeeltelijk ingevulde brief af te geven neemt
u dan contact op met uw scriba. Wij komen dan de door u voorgedragen namen afhalen.
Ps2. Indien u  om redenen  van gezondheid of leeftijd niet in staat bent om te stemmen let u dan op
de berichtgeving in de komende zaaiers.

Download hier het document voor het invullen van de namen.

Meer informatie

zaterdag 24 oktober 2020 - 1 Petrus 2:21-24
Jullie zijn uitgekozen om, net als Christus, goede dingen te doen. Ook al word je ervoor gestraft. Christus heeft voor jullie geleden. Daarmee gaf hij jullie een voorbeeld, hij liet zien hoe je moet leven als zijn volgeling. Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit een leugen. Toen hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. Toen de mensen hem lieten lijden, bedreigde hij hen niet. In plaats daarvan vertrouwde hij op God, die eerlijk rechtspreekt over alle mensen. Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Hij heeft onze zonden gedragen toen hij stierf aan het kruis. Nu kunnen wij leven zoals God het wil. Want door het lijden van Christus zijn wij bevrijd. -- 1 Petrus 2:21-24