​​

Verkiezing ambtsdragers

Binnenkort zal de ambtsdragers verkiezing worden gehouden voor de ambtsdragers die aan het
einde van dit jaar aftreden of herkiesbaar zijn.

De belijdende leden van de gemeente worden daarom opgeroepen om namen in te dienen van
personen die zij geschikt acht tot:
- het ambt van ouderling belast met het pastoraat van de gemeente  
- het ambt van diaken

Eveneens bestaat er de mogelijkheid om, zo het nodig wordt geacht, een tegenkandidaat in te dienen
bij de herverkiezing van: 
- het ambt van diaken
- het ambt van kerkrentmeester.

Namen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend tot en met maandag 4 november 12.00 uur
bij de scriba Daan Lekkerkerker of in de brievenbus bij het Havenlicht.
Vermeld bij de namen ook het ambt of de functie, waarvoor u de naam van de persoon wilt indienen.
Vanwege de vacatures willen wij als kerkenraad u vragen om dit werk te gedenken in uw voorbeden.

Heeft u vragen? Neemt u bij voorkeur contact op met uw wijkouderling.
Ps1. Bent u niet in staat om een geheel of gedeeltelijk ingevulde brief af te geven neemt
u dan contact op met uw scriba. Wij komen dan de door u voorgedragen namen afhalen.
Ps2. Indien u  om redenen  van gezondheid of leeftijd niet in staat bent om te stemmen let u dan op
de berichtgeving in de komende zaaiers.

Download hier het document voor het invullen van de namen.

dinsdag 13 april 2021 - Kolossenzen 2:13-15
Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie hoorden niet bij Gods volk, en jullie deden slechte dingen. Maar God heeft al jullie zonden vergeven, en jullie samen met Christus levend gemaakt. Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was bedoeld om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd toen Christus stierf aan het kruis. Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld wilden heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn. -- Kolossenzen 2:13-15